Δυτική Πύλη ή Επάνω Πορτέλο

Η είσοδος για το Κάστρο της Χίου περνούσε μέσα από τρεις πύλες, την κύρια πύλη Porta Maggiore, την Porta di Marina στην ανατολική πλευρά και την Επάνω Πορτέλλο στη δυτική πλευρά του Κάστρου. Τόσο η Porta Maggiore όσο και η Επάνω Πορτέλλο συνδέονταν με την απέναντι πλευρά μέσω πέτρινης γέφυρας με τόξα, όπου κοντά στην Πύλη υπήρχε κινητό σημείο που ανασηκωνόταν με τη δύση του ήλιου που σήμανε τη σφράγιση της Πύλης και του ιδίου του  Κάστρου. Η Επάνω Πορτέλλο, όπως ακριβώς και η Porta Maggiore, πλαισιωνόταν στα δεξιά από μικρό προμαχώνα για την καλύτερη προστασία της σε περίπτωση εισβολής του εχθρού.

Ξυλογραφία της Δυτική Πύλη ή Επάνω Πορτέλο, 1881

Ξυλογραφία της Δυτική Πύλη ή Επάνω Πορτέλο, 1881

Περνώντας το κατώφλι της εξωτερικής εισόδου, υπήρχε διάδρομος στα δεξιά, παράλληλος με το τείχος όπου στη συνέχεια έστριβε αριστερά και έβγαζε στο εσωτερικό του Κάστρου στο σημείο ακριβώς όπου σήμερα υπάρχει το μεγάλο ρήγμα που χρησιμοποιήται σαν δρόμος και είσοδος στο Κάστρο. Επιπρόσθετα, η είσοδος της εξωτερικής πύλης έχει υποστεί πολλές επεμβάσεις και μάλιστα η μισή από αυτή φαίνεται να είχε σκεπαστεί με τοίχο, μάλλον μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και τη χρήση του Κάστρου ως καταφύγιο των προσφύγων. Εντοιχισμένες επιγραφές δε φαίνεται να σώζονται, αλλά μαρτυρία αναφέρει ότι μέχρι και τον καταστροφικό σεισμό του 1881 υπήρχε στο εσωτερικό της πύλης επιγραφή, πιθανόν του 16ου αιώνα, η οποία κατέπεσε και την παρέλαβε ο τότε πρόξενος της Ιταλίας Πάσκουα. Εξάλλου, ο μικρός προμαχώνας έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό κατά τον 20ο αιώνα όπου μαρτυρίες αναφέρουν ότι λιθολογήθηκε μετά την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς.

Εσωτερική άποψη της Δυτικής πύλης ή Επάνω Πορτέλο

Εσωτερική άποψη της Δυτικής πύλης ή Επάνω Πορτέλο όπως σώζεται σήμερα

Τέλος, αν και σήμερα δε φαίνεται να υπάρχει κάποιο σημάδι  της πέτρινης γέφυρας της πύλης, εντούτοις φωτογραφίες γύρω στο 1910 γνωστοποιούν την ύπαρξη της και ίσως να βρίσκεται και αυτή μπαζωμένη στην τάφρο, όπως άλλωστε και η γέφυρα στην κύρια πύλη. Εξάλλου, στο σημείο εκείνο η τάφρος είναι αρκετά περιψωμένη.

Η Δυτική Πύλη, Επάνω Πορτέλο όπως είναι σήμερα. Φωτογραφία Δήμητρα Μιχαλα

Η Δυτική Πύλη, Επάνω Πορτέλο όπως είναι σήμερα. Φωτογραφία Δήμητρα Μιχαλα

Leave a Reply