Μαρτυρίες του χθες στο σήμερα – έκθεση φωτογραφίας στο Χαμηδιέ τζαμί στο Κάστρο της Χίου