Πυριτιδαποθήκη ή Καρνάγιο

Το κτήριο που είναι γνωστό ως Πυριτιδαποθήκη, μάλλον ποτέ δε χρησιμοποιήθηκε ως χώρος αποθήκευσης μπαρουτιού. Κατασκευάστηκε τη γενουατική εποχή, αλλά η αρχική του χρήση είναι άγνωστη. Αργότερα πήρε την ονομασία Πυριτιδαποθήκη, αλλά και Καρνάγιο. Πρόκειται για μακρόστενο κτήριο, που εσωτερικά έχει θολωτή κάλυψη.

Το εξωτερικό μέρος του Καρνάγιου ή Πυριτιδαποθήκης

Το εξωτερικό μέρος του Καρνάγιου ή Πυριτιδαποθήκης

Το εσωτερικό της γενουατικής αίθουσας όταν ακόμη χρησιμοποιείτο ως καρνάγιο, Φωτογραφία Γ. Μουτσάτσος

Leave a Reply