Βίντεο με την Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Χερσαίων Τειχών του Κάστρου της Χίου

Ένα βίντεο από τις εργασίες αποκατάστασης της Α’ φάσης των χερσαίων τειχών του Κάστρου της Χίου. Η αποκατάσταση συμπεριλάμβανε εκτός από την συντήρηση και αποκατάσταση της εξωτερικής πλευράς των τειχών και προμαχώνων, τον εξωραϊσμό της εξωτερικής όψης της κεντρικής πύλης Porta Maggiore, καθώς και την συντήρηση των θυρόφυλλων της εισόδου.