Καστρο-παιχνίδι: Τα 3 Μαγικά Κλειδιά του Κάστρου της Χίου!!! (Μέρος Γ’)

Καστρο-παιχνίδι: Τα 3 Μαγικά Κλειδιά του Κάστρου της Χίου!!! (Μέρος Γ’) Ελάτε να γνωρίσουμε το Κάστρου της Χίου και την ιστορία του μέσα από το καστρο-παιχνίδι: τα 3 Μαγικά Κλειδιά του Κάστρου της Χίου. Λύσε τις ασκήσεις-γρίφους, απόκτησε τα 3 κλειδιά που ανοίγουν τις Πύλες του Κάστρου και απελευθέρωσε το από τους εχθρούς!!!!

Screen Shot 2017-01-15 at 5.19.35 PM

Screen Shot 2017-01-15 at 5.19.51 PM

Screen Shot 2017-01-15 at 5.20.21 PM

Screen Shot 2017-01-15 at 5.20.53 PM

Screen Shot 2017-01-15 at 5.21.10 PM

Screen Shot 2017-01-15 at 5.21.45 PM

Screen Shot 2017-01-15 at 10.42.45 PM

Screen Shot 2017-01-15 at 5.22.51 PM

Screen Shot 2017-01-15 at 5.23.04 PM

Screen Shot 2017-01-15 at 5.23.16 PM

Screen Shot 2017-01-15 at 5.23.41 PM

Screen Shot 2017-01-15 at 10.42.11 PM

Screen Shot 2017-01-15 at 10.41.32 PM