Κυνήγι Θησαυρού στο Κάστρο της Χίου από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε Χίου

Κυνήγι Θησαυρού στο Κάστρο της Χίου από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε Χίου

 anna

Ο ιστότοπος αυτός έχει ως στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών που θα συμμετάσχουν στο “Κυνήγι Θησαυρού στο Κάστρο της Χίου” που θα πραγματοποιηθεί τέλος Απριλίου. Το “Κυνήγι θησαυρού στο Κάστρο της Χίου” αποτελεί μια προσπάθεια γνωριμίας των μαθητών με τα μνημεία και την ιστορία του Κάστρου της Χίου, όπως, επίσης, και μια προσπάθεια ανάδειξης του Κάστρου της Χίου, το οποίο αποτελούσε παλαιότερα το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κέντρο της πόλης. Επιπροσθέτως, αποτελεί μια προσπάθεια διάχυσης της δράσης αυτής και στην ευρύτερη κοινότητα με την ελπίδα να συνεχιστούν τέτοιου τύπου δράσεις και πρακτικές γνωριμίας με τους ιστορικούς τόπους μέσα από διαδραστικές, βιωματικές μεθόδους όπου εμπλέκονται εθελοντικά πολλοί φορείς. 

Η ιδέα

Το κυνήγι θησαυρού είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, στη διάρκεια του οποίου οι ομάδες εργασίας των μαθητών θα πληροφορηθούν για την ιστορία του κάστρου μέσα από την ιστορία των μνημείων του, θα παίξουν παιχνίδια online, θα περιηγηθούν σε διαδραστικό χάρτη. Το κυνήγι θησαυρού προϋποθέτει μια προετοιμασία από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, έτσι ώστε όταν έρθει η πολυπόθητη μέρα του “κυνηγιού” να έχουν επιτευχθεί οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος. 

Μαζί με την πρόσκληση για συμμετοχή των σχολικών τάξεων (ΣΤ τάξεις και Ε’ τάξεις των σχολικών μονάδων) θα αποσταλεί η ιστορία ” Η Άννα  η Κομνηνή και η μηχανή του χρόνου”, η οποία θα αποτελέσει την αφόρμηση για την εκκίνηση του κυνηγιού στις τάξεις και θα συνοδεύεται από μια online δραστηριότητα. Κάθε εβδομάδα θα αναρτώνται και θα αποστέλλονται κείμενα σχετικά με τα μνημεία και θα συνοδεύονται με δραστηριότητες μέχρι την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί το κυνήγι. 

Το “κυνήγι του θησαυρού” θα βασιστεί σε μυθοπλαστικές ιστορίες ανθρώπων που πέρασαν από το Κάστρο της Χίου. Οι ιστορίες αυτές θα βρίσκονται μέσα σε χρονοκάψουλες σε μια κεντρική χρονομηχανή που θα υπάρχει στην κεντρική πλατεία και θα λειτουργήσουν ως γρίφοι για την εντόπιση των μνημείων. Σε κάθε μνημείο θα πρέπει οι ομάδες να υλοποιήσουν μια δράση, να λύσουν ένα γρίφο κτλ. για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Η πιο γρήγορη ομάδα, που έχει περάσει από όλους τους σταθμούς-μνημεία θα κερδίσει το κλειδί του Κάστρου. 

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν

Μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους οι ΣΤ και Ε τάξεις της Π.Ε Χίου μέσω μια ηλεκτρονικής αίτησης που θα αποσταλεί στα Δημοτικά σχολεία (ο αριθμός θα είναι ορισμένος και η αίτηση θα απενεργοποιηθεί μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός των μαθητών). Το παιχνίδι θα υλοποιηθεί μια μέρα για τις ΣΤ τάξεις και μια ημέρα για τις Ε τάξεις. 

Φορείς υλοποίησης

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Π.Ε Χίου, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους  της Διεύθυνσης Π.Ε Χίου και το Σώμα Προσκόπων της Χίου. 

Ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες:

http://karenin33.wix.com/the-castle-of-chios

Leave a Reply