Αιτήματα & Προτάσεις

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Δ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΕΝΑΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Τα αιτήματα της εθελοντική μας ομάδας κινούνται κυρίως σε  τρεις βασικούς άξονες: 

 • Στην ύπαρξη αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων
 • Στην αποκατάσταση – συντήρηση των μνημειακών χώρων και τον ευπρεπισμό του παραδοσιακού οικισμού
 • Στην επισκεψιμότητα του μνημείου και του παραδοσιακού οικισμού του

                   

Αιτήματα προς Αρμόδιους Φορείς (Αρχαιολογία, Δήμος, Περιφέρεια)

Ως προς το μνημείο:

 • Μελέτες: Χρειάζονται άμεσα εμπεριστατωμένες μελέτες, με έμφαση στα πιο σημαντικά σημεία του Κάστρου που χρειάζονται άμεση επέμβαση γιατί κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.   

Πιο συγκεκριμένα: 

 • η Δυτική Πύλη, Επάνω Πορτέλο
 • ο προμαχώνας Αντώνιο Ζένο στη βόρεια πλευρά των τειχών
 • η άμεση συντήρηση και επισκευή του βορειοδυτικού τείχους όπου παρατηρείται καθίζηση, αλλά και των εσωτερικών στοών, όπου ήδη έχουν καταρρεύσει τμήματά τους

**************************************************************************************

 • Αποκατάσταση των τειχών και προμαχώνων, όχι μόνο στην εξωτερική τους επιφάνεια, αλλά και στο εσωτερικό τους
 • Συντήρηση, αποκατάσταση και άνοιγμα στο κοινό των μνημειακών χώρων του Κάστρου:

Συγκεκριμένα για τα εντός των τειχών Αρχαιολογικά μνημεία:

 • Βίγλα – Κουλάς: Ο πύργος αυτός παραμένει κλειστός και σε κακή κατάσταση. Χρειάζεται καθαρισμό από απορρίμματα και φυτά και μελέτες για την αποκατάστασή  του
 • Μπαϊρακλί Τζαμί: Καθαρισμό και άμεση συντήρηση γιατί όλο το κτίριο κινδυνεύει να καταρρεύσει
 • Κρύα Βρύση (κινστέρνα και βρύση): χρειάζεται άμεση αναστήλωση και συντήρηση
 • Καρνάγιο: Αποκατάσταση του γενοβέζικου κτιρίου, γνωστού ως Καρνάγιο
 • Αποκατάσταση των μικρών λουτρών εντός του Κάστρου

Για τη χρηματοδότηση των μελετών μπορούν να εξασφαλιστούν χρήματα με την ένταξη του Κάστρου σε ειδικά Ευρωπαϊκά και Αστικά Προγράμματα, στο ΕΣΠΑ, καθώς και σε άλλα προγράμματα χρηματοδότησης αρχαιολογικών έργων

***************************************************************************************

 • Τακτική αποψίλωση και καθαρισμός από απορρίμματα  στα τείχη του Κάστρου και στην τάφρο, για λόγους αισθητικής, προφύλαξης των τειχών από τη διάβρωση που προκαλούν τα διάφορα είδη δέντρων και φυτών που φυτρώνουν πάνω τους, και ασφάλειας του οικισμού
 • Μελέτη και εγκατάσταση κατάλληλου εξωτερικού φωτισμού, εναρμονισμένου με το μνημείο
 • Ανάδειξη της βορειοδυτικής τάφρου
 • Τοποθέτηση επεξηγηματικών πινακίδων, ανά μνημείο,  με χάρτη διαδρομών στο εσωτερικό του Κάστρου

**************************************************************************************

Ως προς τον παραδοσιακό οικισμό:

 • Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Υπ. Πολιτισμού (όπως στις περιπτώσεις Ρόδου και Χανίων):

Προγραμματικές συμβάσεις: σκοπός τους είναι η διευκόλυνση παροχής υπηρεσιών με αναπτυξιακό χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να παρακαμφθούν τυχόν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, έλλειψη προσωπικού, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες που καθυστερούν την ανάπτυξη και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Για την υλοποίηση των ως άνω σκοπών απαιτείται συνήθως, η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων με τρίτους.

 • Κανονισμός  πολεοδομικός (στα πρότυπα του κανονισμού της Ρόδου) για όλα τα θέματα που αφορούν την κατοίκηση και τις επιχειρήσεις (από τέντες, κλιματιστικά έως πινακίδες)
 • Χωροταξικό/ Χρήσεις γης
 • Αποχετευτικό, υπόγεια καλωδίωση & ευρυζωνικά δίκτυα
 • Απόξεση της ασφάλτου και ειδική πλακόστρωση των δρόμων εντός του οικισμού
 • Καθαριότητα- συστηματικός καθαρισμός του οικισμού, των εγκαταλελειμμένων κτιρίων και ανοιχτών χώρων 
 • Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (π.χ. παιδική χαρά) και εξωραϊσμός
 • Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας (στα πρότυπα του οικισμού της Ρόδου)
 • Κατάλληλος φωτισμός σε όλο τον οικισμό και κυρίως όπου υπάρχουν επικίνδυνα σκοτεινά σημεία 
 • Κυκλοφοριακό-προμήθεια κατοίκων με ειδικά σήματα (στα πρότυπα της Ρόδου) και απαγόρευση της κυκλοφορίας άλλων οχημάτων πλην των δημοσίων που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες (πυροσβεστική- ασθενοφόρο)
 • Εξωραϊσμός των προσόψεων των παραδοσιακών κτιρίων εντός του οικισμού που κινδυνεύουν με κατάρρευση και απειλούν την ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών
 • Ένταξη του Κάστρου στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου, ώστε να γίνονται εκδηλώσεις και στο Κάστρο της Χίου

Ε.Ο.Δ Το Κάστρο της Χίου Ένας Χαμένος Παράδεισος

Leave a Reply