Ταυτότητα Ομάδας

Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης “Το Κάστρο της Χίου Ένας Χαμένος Παράδεισος” είναι το επίσημο όνομα μιας ανεξάρτητης, μη κερδοσκοπικής ομάδας που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 από άτομα διαφόρων ηλικιών και πολιτικών προσανατολισμών.

Η ανεξάρτητη και μη κομματικοποιημένη δράση της ομάδας έχει ως απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων, των κατοίκων της Χίου αλλά και κάθε ευσυνείδητου πολίτη, Έλληνα και μη, στη διάσωση και ανάδειξη του Κάστρου της Χίου και του ζωντανού οικισμού του.  

Ως προς την υλοποίηση του στόχου αυτού η ομάδα προσανατολίζεται σε δράσεις ποικίλου χαρακτήρα που πάντοτε όμως θα έχουν ως μοναδικό κίνητρο και σκοπό την αποκατάσταση των μνημείων του Κάστρου, καθώς και τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του ζωντανού οικισμού του.

Leave a Reply