Ανακοίνωση για τη Μη πραγματοποίηση της εκδήλωσης για το έθιμο του Άγιου Γιάννη του Φανιστή στο Κάστρο της Χίου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ε.Ο.Δ Το Κάστρο της Χίου ένας Χαμένος Παράδεισος ανακοινώνει τη ΜΗ πραγματοποίηση της εκδήλωσης για την αναβίωση του εθίμου του Αγίου Γιάννη του Φανιστή στις γειτονιές του Κάστρου, εξαιτίας της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με τον Covid-19.

Eυχόμαστε την επόμενη χρονιά οι συνθήκες να είναι τέτοιες ώστε να μας επιτρέψουν να γιορτάσουμε και να αναβιώσουμε το έθιμο αυτό όπως του αξίζει. 

Ε.Ο.Δ Το Κάστρο της Χίου ένας Χαμένος Παράδεισος