Αρχαιρεσίες Συλλόγου, Κυριακή 04 Νοεμβρίου 2018 – Δικαίωμα ψήφου

H Εθελοντική Ομάδα Δράσης, To “Κάστρο της Χίου ένας Χαμένος Παράδεισος”, καλεί σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και τη διενέργεια Aρχαιρεσιών, την Κυριακή, 04 Νοεμβρίου 2018 με σκοπό την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ. του συλλόγου.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στην αίθουσα του συλλόγου μας, στoν 1ο όροφο του Πρώην Ξενοδοχείου Απόλλων στην οδό Μπεν Ζαχαρίου 1 στην Πλατεία Φρουρίου Χίου, από τις 18.00 μ.μ – 19.00 μ.μ.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσα από τα μέλη έχουν διευθετήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, δηλ. την ετήσια συνδρομή των 10 ευρώ. 

ΨΗΦΟΣ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθεί η δυνατότητα να ψηφίσουν διά αντιπροσώπου τα μέλη τα οποία για οποιουσδήποτε λόγους αδυνατούν να δώσουν το παρόν τους την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2017, με αποστολή ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης μέχρι και τις 19.00 μ.μ της 4ης Νοεμβρίου 2018 στη διεύθυνση:

chioscastle2015@gmail.com

Στοιχεία που χρειάζονται για να είναι έγκυρη η ψήφος των μελών διά αντιπροσώπου

-ονοματεπώνυμο

-πατρώνυμο

-ταυτότητα

Υποψήφιοι (μέχρι 5 ψήφους)

1.ΒΡΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

2.ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑ

3.ΓΙΑΣΕΜΗ ΜΟΝΙΟΥ

4.ΓΛΥΠΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

5.ΚΡΟΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

6.ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

7.ΕΥΦΗΜΙΑ ΠΑΠΠΑ