Οθωμανικό Ιεροδιδασκαλείο – Ρουστιγιέ

Το κτίριο της Οθωμανικής Σχολής βρίσκεται στο Κάστρο της πόλεως Χίου, χωροθετημένο στον αύλειο χώρο του Εσκί Τζαμί – στο οποίο σήμερα λειτουργείται ο κεντρικός ναός του οικισμού, ο Άγιος Γεώργιος – ως αναπόσπαστο τμήμα του θρησκευτικού κτιριακού συνόλου που συμπληρώνεται από τον μιναρέ (νυν κωδωνοστάσιο), τη μαρμάρινη κρήνη με πηγάδι και τα παλαιά κελιά, στα βορειοδυτικά, που αποτελούν βοηθητικές κατασκευές.

Μεντρεσές

Η Οθωμανική Σχολή ή Μεντρεσές στον αύλειο χώρο του Αγίου Γεωργίου Φρουρίου, πριν τις εργασίες αποκατάστασης

Το κυρίως κτίριο της Οθωμανικής Σχολής είναι λιθόκτιστο διώροφο με έκταση 265,94 τ.μ., κατασκευασμένο σε διάφορες χρονολογικές φάσεις. Η διαμόρφωση των όψεων του παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον με χαρακτηριστικά γνωρίσματα την πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία, τη συμμετρική διάταξη και την κιονοστήρικτη είσοδο στην πρόσοψη. Βοηθητικές κατασκευές αποτελούν τα δύο παλαιά κελιά, που βρίσκονται νοτιοδυτικά του κτιρίου. 

Μετά το 1912, όταν η Χίος εντάχθηκε στο Ελληνικό κράτος, το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως χώρος προσωρινής στέγασης προσφύγων και αργότερα, κατά την περίοδο 1930-1980 λειτούργησε ως δημοτικό σχολείο.

Από τις εργασίες αποκατάστασης

Από τις εργασίες αποκατάστασης του Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου

Στο κτίριο της Οθωμανικής Σχολής σήμερα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του αποτελεί τα νέα γραφεία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, ενώ ο κάτω όροφος θα λειτουργήσει σύντομα ως βιβλιοθήκη. Εντυπωσιακά ήταν τα ευρύματα κατά τις εργασίες αποκατάστασης, όπου αποκαλύφθηκε καθολικός γενουατικός ναός. 

roustigie

roustigie2

Το εσωτερικό του ισογείου που θα λειτουργήσει ως βιβλιοθήκη και αποτελούσε γενουατικό καθολικό ναό. Οι ανασκαφές θα συνεχιστούν ώστε να αποκαλυφθούν όλα τα μυστικά του.

Leave a Reply