Παρουσίαση ‘Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης’ από το Δήμο Χίο

Την Τρίτη, 26/10/10 έγινε η παρουσίαση του ‘ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης’ από το Δήμο Χίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Φρούριο της Χίου και τον ζωντανό οικισμό του, τον οικισμό του Κάμπου και τον ιστορικό κέντρο της Χίου. Αναφορικά με το Κάστρο της Χίου περιλαμβάνονται τα εξής:

– Επισκευή τριών δημοτικών κτιρίων εντός του παραδοσιακού οικισμού για να χρησιμοποιηθούν ως Ψηφιακή βιβλιοθήκη, Δημοτικό Ιατρείο και Δομή στήριξης Επιχειρηματικότητας.

– Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μεταξύ των τριών κτιρίων και δημιουργία παιδικής χαράς.

– Συμπληρωματικά έργα όσο αφορά τα Οθωμανικά Λουτρά

– Αποκατάσταση μνημείου Κρύας Βρύσης

– Ανάπλαση χώρου γύρω από τον Άγιο Νικόλαο εντός του οικισμου.

– Υπογειωποίηση δικτύων σε δύο κεντρικούς δρόμους του οικισμού, τον Άγιο Γεώργιο και Ζαχαρίου και τοποθέτηση μπαβέδων.

– Ανάπλαση εισόδων οικισμού του Κάστρου, Πύλης Μαγγίορε, Δυτικής Πύλης και οδός Θεοτοκά.

– Εξοπλισμός δημοτικού ιατρείου εντός του οικισμού.

Leave a Reply