Τα κανόνια του Κάστρου

Αυτά είναι τα κανόνια του Κάστρου της Χίου, που βρίσκονται όμως; Προφανώς είναι σε κάποια αποθήκη της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Γιατί δεν εκτείθονται σήμερα πουθενά ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί αρχαιολογικοί χώροι στο Κάστρο (που είναι όλοι κλειστοί και αυτό το καλοκαίρι!!) και μερικοί από αυτούς (π.χ. η Σκοτεινή φυλακή και το Παλατάκι Ιουστινιάνι) είναι πλήρως ανακαινισμένοι;

Leave a Reply