Ένταξη της Β’ φάσης του έργου για αποκατάσταση των χερσαίων τειχών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου

Με ημερομηνία 25 Οκτωβρίου 2019, η Β’ φάση αποκατάστασης των χερσαίων τειχών είναι επίσημο γεγονός! Μένει μόνο να δούμε πότε θα μπουν οι σκαλωσιές στα τείχη!
Αυτούσια η ανακοίνωση:
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΙΟΥ (ΑΠΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ Γ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ)

​Το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από Προμαχώνα Γ έως και τη Δυτική Πύλη)», έχει ενταχθεί στο   Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου  2014-2020 και θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, με προϋπολογισμό 1.200.000,00€ και λήξη τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η δεύτερη φάση των τειχών περιλαμβάνει και τον πανέμορφο Δυτικό προμαχώνα!

Αποτελεί  συνέχεια του έργου που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020) στο τμήμα των χερσαίων τειχών, από τον Προμαχώνα Α έως και τον Γ.”

https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=4142 

Από την Α’ φάση αποκατάστασης των τειχών του Κάστρου της Χίου!