Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2017 γεμάτο ελπιδοφόρες Καστροειδήσεις…

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2017 γεμάτο ελπιδοφόρες Καστροειδήσεις…

 

5

Χιόνι στο Νότιο Προμαχώνα…