Απάντηση από το Δήμο Χίου για το Πράσινο της Τάφρου

Με αφορμή την από 11 Αυγούστου επιστολή της Ομάδας προς το Δήμο Χίου με θέμα “Συντήρηση γκαζόν και φρακτικού πρασίνου στην τάφρο του Κάστρου Χίου” http://www.chioscastle.gr/?page_id=1417, κοινοποιούμε εδώ την απαντητική επιστολή την οποία λάβαμε.

 Πρασινο Πράσινο1

Leave a Reply